Obecný futbalový klub Dunajská Lužná


Areál

Areál

Ihriská s umelým povrchom - miniihrisko a veľké ihrisko 100x56mOFK Dunajská Lužná umožňuje zahrať si futbal aj na ihriskách s umelým povrchom. Na miniihrisku platí tento prevádzkový predpis