Obecný futbalový klub Dunajská Lužná


Areál

Areál

Ihriská s umelým povrchom - miniihrisko a veľké ihrisko 100x56mOFK Dunajská Lužná umožňuje zahrať si futbal aj na ihriskách s umelým povrchom. Na miniihrisku platí tento prevádzkový predpis

Karol Brezík, +421 905 399 991, e-mail: sr@ofkdluzna.sk
Košč Anton, +421 907 177 123, e-mail: tr@ofkdluzna.sk
Petrák Peter, +421 904 108 511, 

Šport Pub

Šport Pub poskytuje možnosť objednania, resp. poskytnutia stravy Kontakt: Juraj Kozák - vedúci bufetu 0908 951 366