Obecný futbalový klub Dunajská Lužná


Európska agentúra vzdelávania ocenila verného fanúšika OFK Dunajská Lužná Aktualita

Európska agentúra vzdelávania ocenila verného fanúšika OFK Dunajská Lužná

Európska agentúra vzdelávania ocenila verného fanúšika OFK Dunajská Lužná

Európska agentúra vzdelávania ocenila verného fanúšika OFK Dunajská Lužná, prosím pozrite si video z tohto krásneho odovzdávania.