Obecný futbalový klub Dunajská Lužná


Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Vedenie OFK Dunajská Lužná informuje hráčov, rodičov a verejnosť o časovom rozpise tréningových jednotiek