Obecný futbalový klub Dunajská LužnáKontakujte nás

Kontakt

Fakturačné údaje

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná

  • IČO: 3079 8515
  • DIČ: 2022162340
  • IČ DPH: SK2022162340
  • Bankové spojenie: SK20 0200 0000 0021 1676 6955
Poštová adresa:
Obecný futbalový klub Dunajská Lužná,
Základná škola, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
Kontakty na vedenie

KAROL BREZÍK +421 905 399 991
E-MAIL: SR@OFKDLUZNA.SK

KOŠČ ANTON +421 907 177 123
E-MAIL: TR@OFKDLUZNA.SK