Obecný futbalový klub Dunajská Lužná


Mládež

Mládež

Chceme upozorniť všetkých hráčov a rodičov, že august je vo futbale normálnym mesiacom prípravy a začiatkom majstrovských súťaží. Žiadame Vás preto, ak je to samozrejme možné, aby ste si dovolenky a prázdninové pobyty naplánovali na mesiac júl prípadne začiatok augusta !!!

Za pochopenie ďakujeme, kolektív trénerov OFK Dunajská Lužná.