Obecný futbalový klub Dunajská LužnáU-7 školka Prehľad

Realizačný tím

Tréner: Marek Schurger