Obecný futbalový klub Dunajská LužnáU-9 prípravka Prehľad

Realizačný tím

Tréner: Ján Hodúr