Obecný futbalový klub Dunajská LužnáU-7 školka Hráči

Fotografia tímu

Zoznam hráčov

# Meno a priezvisko Vek Národnosť