Obecný futbalový klub Dunajská Lužná


Vianočné prianie Aktualita

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Vedenie OFK Dunajská Lužná všetkým členom, fanúšikom klubu ako aj ostatnej verejnosti praje 
pokojné prežívanie vianočných sviatkov a praje všetko dobré v novom roku 2019. Zároveň Vám ďakujem za priazeň v roku 2018.