Obecný futbalový klub Dunajská Lužná


Zmena výšky členského poplatku za kalendárny rok 2018 Aktualita

Zmena výšky členského poplatku za kalendárny rok 2018

Zmena výšky členského poplatku za kalendárny rok 2018

Dňa 16.11.2017 na zasadnutí výboru OFK Dunajská Lužná, bola prijatá úprava výšky členského poplatku na kalendárny rok 2018 a to vo výške 240 - € ročne. 

Členské pre fanúšikov a priaznivcov futbalu OFK Dunajská Lužná sa stanovuje na 20 - € ročne. Od 1.1.2018 bol zmenený aj systém výberu členského systémom PAYSY. V roku 2018 bude členské vyberané formou vkladu na účet a to mesačným spôsobom vo výške 20 - €. Táto suma musí byť uhradená do 15. dňa v mesiaci.